Home

Het thema van Rijles.TV is de verkeersveiligheid.
Een primaire rijopleiding en het elementair rijonderwijs bereiken samen een verbetering in de verkeersveiligheid. Er is geen andere weg! De auto rijdt sneller dan de rijbewijsleerling met het brein aan informatie kan verwerken. Rijles is naast rijbekwaamheid en vaardigheden, voor iedereen ook psychologie. De rijbewijsleerling leert de vaardigheden tijdens de rijles. Deze vaardigheden worden met rijervaring omgezet in rijbekwaamheid. De rijstijl van de bestuurder in het verkeer wordt niet bepaald door de rijbekwaamheid, maar door het aangeleerde rijniveau. Het rijniveau is de psychologie van het elementair rijonderwijs. De rijles is primair. Dit betekent dat de rijbekwaamheid wel, maar de rijstijl niet tijdens de rijles wordt behandeld. De (primaire) rijinstructeur beoordeelt de “rijstijl” van een rijbewijsleerling aan de hand van houding, motivatie en gedrag. Het (elementair) rijonderwijs onderwijst het rijniveau, waaraan de rijstijl (met psychologie) is gekoppeld. Als de functie van rijervaring niet wordt (aan)geleerd en de (rij)vaardigheid wel, dan is de kans op een ongeval later in het verkeer reëel aanwezig. Het gaat er dus niet alleen om hoe goed dat de rijbewijsleerling leert autorijden, maar ook om de functionaliteit van het samenspel in het verkeer te leren begrijpen. Als je de functionaliteit van je rijbekwaamheid niet begrijpt, wordt je honderd procent primair voor je rijbewijs opgeleid. In dat geval kan de rijervaring in de loop der jaren niet voldoende doorgroeien naar een gewenste rijstijl. Primair heeft te maken met het “rijbewijs halen”, waar je bij het CBR voor kunt slagen. Elementair heeft te maken met het voorkomen van ongevallen later in het verkeer en ontwikkeld je rijstijl, waar de groei van je rijervaring van afhangt.