Home

Dit zijn de drie thema’s van Rijles.TV

  1. De rijinstructeur
  2. De rijbewijsleerling
  3. Ouder of verzorger

Als de rijinstructeur zelf goed onderwijs krijgt, gaat het beter met de rijbewijsleerling en hebben ouders begrip. Het komt dan met de verkeersveiligheid in dat geval ook goed.

Dutch Lapétus is een kennisinstituut voor onderwijs en toetsing.
We hebben als enige goed onderzoek kunnen doen. Er is een grote diversiteit aan rijscholen die bij de bron elkaar niet goed kennen.

Van de grond af aan, hebben we langdurige pilots met rijinstructeurs, rijbewijsleerlingen en ouders kunnen draaien. De data die hieruit naar voren kwam, gebruiken we in de komende tijd om de communicatieontwikkeling vorm te geven.

Rijles.TV heeft als doel om marketing strategieën in de rijschoolsector de kop in te duwen. Deze hebben namelijk niets met de verkeersveiligheid te maken.
We bespreken de gevolgen van marketingrijlessen met ouders. We adviseren komende rijbewijsleerlingen naar de verkeersveiligheid, waarbij ze leren om verleiding naar deze rijlessen tegen te gaan.

Het effect van Rijles.TV is minder verkeersslachtoffers en goed rijles onderwijs. De rijinstructeur kan zelf ook vrijwillig onderwijs volgen, waarbij het leed na het rijexamen voor beginnende bestuurders kan worden voorkomen.

We zijn nog in beraad over verdere invulling van Rijles.TV
Dit wordt overlegd met inspraaksessies via zoom, waar u eventueel ook een bijdrage aan kunt leveren. De thema’s 1. instructeur 2. leerling 3. ouder/verzorger staan wél vast.